β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

3 Mg Squonk

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
65/35
Всего основы
53.4 мл (89%)
Всего аромата
6.6 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
30.6
31.71
51
Глицерин (VG)
21
26.48
35
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание