β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

PB & Jesus

236 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
10/90
Всего основы
213.82 мл (90.6%)
Всего аромата
22.18 мл (9.4%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
4.72
5.95
2
Пропиленгликоль (PG)
1.42
1.47
0.6
Глицерин (VG)
207.68
261.88
88
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание