β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruity Blast

3 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
2.7 мл (90%)
Всего аромата
0.3 мл (10%)
grade3group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
0.5
0.57
16.67
Пропиленгликоль (PG)
0.2
0.21
6.67
Глицерин (VG)
2
2.52
66.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание