β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Cake

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
30% PG / 70% VG
0.9
1.07
3
Пропиленгликоль (PG)
4.83
5.01
16.1
Глицерин (VG)
21.87
27.58
72.9
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание