β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Perique Black

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
76.8 мл (76.8%)
Всего аромата
23.2 мл (23.2%)
Настой
28 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
23.8
24.66
23.8
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание