β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Morango Salt V.ultimo

100 ml
Intensidad
30 mg
PG/VG
50/50
Base total
82.5 ml (82.5%)
Aroma total
17.5 ml (17.5%)
Maceración
7 días
grade0group0
gradegradegradegradegrade
description1 ml a mais cada morango sw 1.5 para 2 ws 2 para 2.5
g_translate
question_answerAñadir comentarios
Base
ml
g
%
Nicotina 250 mg
100% PG
12
12.44
12
Propelinglicol (PG)
20.5
21.24
20.5
Glicerina Vegetal (VG)
50
63.05
50
Aromas
%

Cantidad

Nota