β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крэпасць
1 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
85 мл (85%)
Усяго водару
15 мл (15%)
Настой
69 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
1
1.04
1
Прапіленгліколь (PG)
4
4.15
4
Гліцэрына (VG)
80
100.88
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага