β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
40/60
Усяго асновы
24 мл (80%)
Усяго водару
6 мл (20%)
Настой
5 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
6
6.22
20
Гліцэрына (VG)
18
22.7
60
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага