β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
42 мл (84%)
Всего аромата
8 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
6
Пропиленгликоль (PG)
9
9.33
18
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание