β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
45.5 мл (91%)
Всего аромата
4.5 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
6
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
15
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание