β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
858 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
729.3 мл (85%)
Всего аромата
128.7 мл (15%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
128.7
133.37
15
Глицерин (VG)
600.6
757.36
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание