β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

MagnYus 5p

50 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
39.25 мл (78.5%)
Всего аромата
10.75 мл (21.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.5
0.52
1
Пропиленгликоль (PG)
8.75
9.07
17.5
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание