β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
50% PG / 50% VG
3.75
4.31
12.5
Пропиленгликоль (PG)
7.73
8.01
25.75
Глицерин (VG)
13.13
16.55
43.75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание