β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Ice Cream 500ml

500 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
426 мл (85.2%)
Всего аромата
74 мл (14.8%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
20
20.73
4
Пропиленгликоль (PG)
31
32.13
6.2
Глицерин (VG)
375
472.87
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание