β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
2400 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
2207.52 мл (91.98%)
Всего аромата
192.48 мл (8.02%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
48
49.74
2
Пропиленгликоль (PG)
479.52
496.93
19.98
Глицерин (VG)
1680
2118.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание