β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mandelback

50 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
30% PG / 70% VG
13.89
16.58
27.78
Пропиленгликоль (PG)
5.83
6.05
11.67
Глицерин (VG)
25.28
31.88
50.56
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание