β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Trinity

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.34 мл (87.8%)
Всего аромата
3.66 мл (12.2%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
10.44
10.82
34.8
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание