β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
51.9 мл (86.5%)
Всего аромата
8.1 мл (13.5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
15
Пропиленгликоль (PG)
12.9
13.37
21.5
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание