β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Shisha Apple

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
111 мл (92.5%)
Всего аромата
9 мл (7.5%)
Настой
25 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
3
Пропиленгликоль (PG)
23.4
24.25
19.5
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание