β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Icee Grape

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
28.35 мл (94.5%)
Всего аромата
1.65 мл (5.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
3.9
4.04
13
Глицерин (VG)
24
30.26
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание