β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blue Cheese

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.25 мл (87.5%)
Всего аромата
3.75 мл (12.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
16
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание