β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
85 мл (85%)
Всего аромата
15 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
20
20.73
20
Глицерин (VG)
65
81.96
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание