β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruity Pineapple

120 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
104.4 мл (87%)
Всего аромата
15.6 мл (13%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
100% VG
12
15.13
10
Пропиленгликоль (PG)
32.4
33.58
27
Глицерин (VG)
60
75.66
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание