β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kiwi Berry

30 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
22.95 мл (76.5%)
Всего аромата
7.05 мл (23.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 65 мг
50% PG / 50% VG
9.23
10.6
30.77
Пропиленгликоль (PG)
3.33
3.46
11.12
Глицерин (VG)
10.38
13.1
34.62
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание