β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Macaron

120 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
109.8 мл (91.5%)
Всего аромата
10.2 мл (8.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
6
7.57
5
Пропиленгликоль (PG)
25.8
26.74
21.5
Глицерин (VG)
78
98.36
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание