β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
89.2 мл (89.2%)
Всего аромата
10.8 мл (10.8%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
16.2
16.79
16.2
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание