β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kalakhatta V2

30 мл
Крепость
40 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
26.55 мл (88.5%)
Всего аромата
3.45 мл (11.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 300 мг
100% PG
4
4.15
13.33
Пропиленгликоль (PG)
4.55
4.72
15.17
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание