β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

#63 Pink Panther Strawberry V3

70 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
64.4 мл (92%)
Всего аромата
5.6 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionSerkis
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.2
4.35
6
Пропиленгликоль (PG)
18.2
18.86
26
Глицерин (VG)
42
52.96
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание