β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Knockout

20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
16 мл (80%)
Всего аромата
4 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.67
1.73
8.33
Пропиленгликоль (PG)
0.33
0.35
1.67
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание