β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Crack Juice

1000 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
898 мл (89.8%)
Всего аромата
102 мл (10.2%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
100
103.63
10
Пропиленгликоль (PG)
98
101.56
9.8
Глицерин (VG)
700
882.7
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание