β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
46.5 мл (93%)
Всего аромата
3.5 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.5
2.59
5
Пропиленгликоль (PG)
14
14.51
28
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание