β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Morango E Creme Fa

100 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
84.5 мл (84.5%)
Всего аромата
15.5 мл (15.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
9
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
5.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание