β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
300 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
279 мл (93%)
Всего аромата
21 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
3
Пропиленгликоль (PG)
60
62.18
20
Глицерин (VG)
210
264.81
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание