β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Süt Cikolata 320

320 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
308.8 мл (96.5%)
Всего аромата
11.2 мл (3.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
38.4
39.79
12
Пропиленгликоль (PG)
36.8
38.14
11.5
Глицерин (VG)
201.6
254.22
63
Вода/Водка/PGA
32
30.02
10
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание