β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

#59 Tobacco Butter

50 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
47.75 мл (95.5%)
Всего аромата
2.25 мл (4.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionMina Magdy
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
9
Пропиленгликоль (PG)
13.25
13.73
26.5
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание