β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
12 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
10.08 мл (84%)
Всего аромата
1.92 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.36
0.37
3
Пропиленгликоль (PG)
0.12
0.12
1
Глицерин (VG)
9.6
12.11
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание