β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
22.8 мл (76%)
Всего аромата
7.2 мл (24%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
6
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание