β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Da Mommas Ry4

60 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
51.9 мл (86.5%)
Всего аромата
8.1 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
4.8
4.97
8
Пропиленгликоль (PG)
17.1
17.72
28.5
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание