β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Da Mommas Ry4

30 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.95 мл (86.5%)
Всего аромата
4.05 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
2.4
2.49
8
Пропиленгликоль (PG)
8.55
8.86
28.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание