β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Goofy's Juice

60 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.92 мл (93.2%)
Всего аромата
4.08 мл (6.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
4.8
4.97
8
Пропиленгликоль (PG)
9.12
9.45
15.2
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание