β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
81 мл (81%)
Всего аромата
19 мл (19%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
28
29.02
28
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание