β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kiwi Straw

500 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
440 мл (88%)
Всего аромата
60 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
15
15.54
3
Пропиленгликоль (PG)
75
77.72
15
Глицерин (VG)
350
441.35
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание