β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
94 мл (94%)
Всего аромата
6 мл (6%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
6
Пропиленгликоль (PG)
58
60.11
58
Глицерин (VG)
30
37.83
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание