β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
107.4 мл (89.5%)
Всего аромата
12.6 мл (10.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
3
Пропиленгликоль (PG)
43.8
45.39
36.5
Глицерин (VG)
60
75.66
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание