β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

energy drink w/apple

100 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
85 мл (85%)
Всего аромата
15 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.5
2.59
2.5
Пропиленгликоль (PG)
12.5
12.95
12.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание