β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Appleback

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
54 мл (90%)
Всего аромата
6 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
70% PG / 30% VG
13.33
14.72
22.22
Пропиленгликоль (PG)
14.67
15.2
24.44
Глицерин (VG)
26
32.79
43.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание