β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kiwi Pan Rassna

10 мл
Крепость
30 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.7 мл (87%)
Всего аромата
1.3 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 300 мг
100% PG
1
1.04
10
Пропиленгликоль (PG)
2.7
2.8
27
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание