β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Guava Energy

10 мл
Крепость
30 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 300 мг
100% PG
1
1.04
10
Пропиленгликоль (PG)
2.9
3.01
29
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание