β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
28.5 мл (95%)
Всего аромата
1.5 мл (5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
description
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
18.6
19.28
62
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание