β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.9 мл (93%)
Всего аромата
2.1 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
30% PG / 70% VG
0.9
1.07
3
Пропиленгликоль (PG)
12.63
13.09
42.1
Глицерин (VG)
14.37
18.12
47.9
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание