β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Creamy Biscuit Butter

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
81 мл (81%)
Всего аромата
19 мл (19%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.3
0.31
0.3
Пропиленгликоль (PG)
30.7
31.81
30.7
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание